Cysylltwch / Contact

Cysylltwch / Contact

Rhian Wyn Owen

Clerc / Clerk

Cyngor Cymuned Bodedern Community Council

Aber, 5 Glanllyn, Llanfachraeth,

Ynys Mon, LL65 4UW.

cyngorcymunedbodedern@outlook.com

Symudol 07802754187
Nos 01407 749 162
Dydd 01407 740 940.