Cynghorwyr / Councillors

Aelodau Cyngor Cymuned Bodedern.

Mr Robert Adrian Jones – Cadeirydd

Miss Jane Ann Roberts-  Is-Gadeirydd

Mrs Linda Jones

Ms Cari Jones

Mr Victor Owen

Mrs Bethan Hughes

Ms Joanne Ferry

Mr O Glyn Roberts

Mrs Ann Eluned Burgess Thomas

Dr Edward Jones

Mr Aled Ifan

Clerc- Ms Rhian Wyn Owen

 

Aelodau Ward Talybolion

Cynghorwr John Griffith

Cynghorwr Ken Hughes

Cynghorwr Llinos Medi Huws